Kirjan kirjoittaminen – Käsikirjoituksesta painoon

Kirjoitustyössä voi olla, varsinkin aloittelevalle kirjailijalle, useita haasteita ja yllätyksiä. Tarkastelen tässä omalta näkökannaltani muutamia seikkoja, jotka olivat osittain hämärän peitossa kun kirjoitustyön aloitin.

Miten aloittaa kirjoittaminen

Ensiksi täytyy olla idea siitä, mistä kirja kertoo. Hahmottelen mielessäni tarinan tapahtumia, joten ne ovat kuin elokuvan kohtauksia jotka sitten muutan tekstimuotoon. Pohdin, mihin suuntaan tarina voisi kulkea ja mitä tapahtumia siitä seuraa. Yllättävien käänteiden seuratessa toistaan saattaa osa alkuperäisistä kohtauksista muuttua tai jäädä kokonaan pois tekstistä.
Kirjailija voi myös laatia tapahtumajanan, jonka avulla tarina kuljetetaan alusta loppuun, jopa ennen varsinaisen kirjoitustyön aloittamista.

Sivumäärä

Kysymys joka erityisesti askarrutti itseäni: Mikä on sopiva sivumäärä kirjalle? Jos käytetään (kustantajan ohjeistuksen mukaan) A4-sivukoko, tekstiformaattina Calibri, fonttikoko 12 ja riviväli 1,5 niin sivumäärä tulee taitossa kasvamaan.
Voit kokeilla jo kirjoitusvaiheessa muuttaa tekstin muotoon A5-sivukoko, tekstiformaatti Garamond, fonttikoko 10 ja riviväli 1,15 niin päästään lähemmäksi kirjan todellista pituutta ja muotoa.

Paholaisen koordinaatit” -kirjassa on 128 327 sanaa ja 942 134 merkkiä (välilyöntejä ei ole huomioitu). Sivuja 497 kun valittuna: A4, Calibri, 12, 1,5. Taiton jälkeen sivuja oli 554. Tällä sivumäärällä kirjan hinnaksi muodostuu 34,9 euroa. Vertailun vuoksi Ilkka Remes – “Tornado” on pituudeltaan 448 sivua ja hinta 26,95 €. Sekä “Paholaisen koordinaatit” että “Tornado” ovat siten myyntihinnaltaan n. 0,06 euroa/sivu.
Kertoimena voidaan käyttää lukua 1,115. Käsikirjoituksen sivujen määrä 497×1,115 = 554 sivua. Vastaavasti Ilkka Remeksen Tornado olisi ollut käsikirjoitusvaiheessa 448/1,115 = 402 sivua.

Kustantaja pitänee ihanteellisena sivumääränä toimintaseikkailulle tai dekkarille max. 400. Mitä enemmän kirjassa on sivuja niin sitä kalliimmat ovat tuotantokustannukset ja sen korkeammaksi myös myyntihinta muodostuu. Silloin kun tekstiä muokataan, niin on huomioitava, ettei siitä poisteta oleellisia osia. Tarina ei saisi kärsiä, vaikka kustantajat tuntuvatkin haluavan kirjoittajat tietynlaiseen muottiin ja trendit ohjaavat osaltaan julkaisutoimintaa.

Motivaatio

Uskoisin, että tärkeintä on kirjoittaa sellainen teos, jonka haluaisi itsekin lukea. Tarina, joka ansaitsee tulla kerrotuksi. Silloin sitä myös haluaa tuottaa. Kuten muissakin asioissa myös kirjoittamisessa pitää motivaation olla kohdallaan, jotta laadukasta jälkeä syntyy. Kun edellä mainitut asiat ovat kunnossa, niin aikaa työlle pyrkii järjestämään omasta halustaan, itseään ei tarvitse pakottaa. Jossain vaiheessa hahmottui myös se, että vielä kun vähän jaksaa painaa, niin kirja myöskin valmistuu. Se lisäsi entisestään halua saattaa aloitettu työ valmiiksi.

Palaute

Esilukijoiden ja arvostelupalvelun palaute on tärkeää. Suosittelen käyttämään esim. Nuoren Voiman Liiton arvostelupalvelua. https://nuorenvoimanliitto.fi/arvostelupalvelu

Missä vaiheessa käsikirjoitus tulisi lähettää kustantajalle?

Kustantajat haluavat arvioitavakseen mahdollisimman valmiita käsikirjoituksia. Kirjoittajan tuleekin karsia toistot ja muu ylimääräinen teksti, oikeinkirjoitus hiotaan kuntoon ja varmistetaan, ettei tarinaan jää epäloogisuuksia. Kustantajille suorastaan tulvii käsikirjoituksia eivätkä he ehdi kaikkiin kunnolla paneutumaan. Vain alle prosentti kaikista käsikirjoituksista julkaistaan.

Kirjan julkaisu

Käsikirjoituksen julkaisu riippuu monesta seikasta. Kustantaja saattaa harkita tekevänsä kulttuuriteon, mutta yleensä he varmastikin miettivät rahaa. Kuinka paljon kirjaa on mahdollista myydä ja kuinka paljon sillä voi tienata? Kirjailijan osuus myyntituotosta on jokseenkin vähäinen. Suomessa vain harva kirjailija tienaa elantonsa kirjoitustyöllä.
Nykyään on onneksi myös hyviä palveluja, joiden kautta voi julkaista kirjan omakustanteena. Mikäli julkaiset omakustanteen niin on syytä harkita ulkopuolisen kustannustoimittajan käyttöä tekstin viimeistelyssä. Palvelua voi käyttää myös ennen kuin lähettää tekstinsä kustantajan arvioitavaksi. Suosittelen lämpimästi kustannustoimittajaksi Proosakuiskaaja Oy, https://proosakuiskaaja.fi. Kustannustoimittaja Saara Henriksson on jopa kirjoittanut aiheesta oppaan: ”Sinä julkaiset kirjan” https://proosakuiskaaja.fi/penelope-kustannus/

Myynti ja markkinointi

Varaudu tekemään myös itse. Täältä löytyy eräs mietelmä kirjan markkinoinnista – Mary Von Törne https://normandiani.blogspot.com/2016/04/kirjan-markkinoinnista.html

-Alex Linde
Tilaa Paholaisen koordinaatit tästä.

Published by Alex Linde

Kirjailija, sanoittaja, kirjoittaja, author, writer.

%d bloggers like this: